Paul Harris Foundation (PHF) Members

 

 

  PHF Family
Rtn. Dr. Bhalchandra Kavi

     R/Ann. Aparna Kavi

     Son: Dr. Saurabh Kavi

     Daughter: Mrs. Gauri Kavi-Mirajgaonkar

     Son in Law: Amol Mirajgaonkar

 
    Multiple PHF
R/Ann Anuradha Bhat

Rtn. Dr. Ashok Bhole

Rtn. Arun Dabholkar

Rtn. J. Ganesh

Rtn. Dr. Ghanashyam Shirali

Rtn. K. V. Sathiamoorthy

Rtn. Omprakash Dhoot

PDG Dr. R. M. Bhat

Rtn. Raghunath Kini

Rtn. Anil Waghadkar

Rtn. Dr. U. Prabhakar Rao

Rtn. Dr. Yogesh Acharya

Top

 
    PHF
Rtn. Dr. Arun Patil

Rtn. Avinash Kulkarni

Rtn. B. Raghunath Kini

Rtn. Balkrishna Karve

R/Ann. Bina Dhoot

Rtn. Dilip Phansikar

Rtn. Jayant Doshi

Rtn. Manohar Sheth

Rtn. Meghashyam Ingale

Rtn. N. R. Hegde

Rtn. Narayan Virkar

Rtn. Omprakash Dhoot

Rtn. Paul Parapilly

Rtn. Radhika Shirali

Rtn. Rajendra Manudhane

Rtn. Dr. Ramkrishna Shintre

R/Ann Shobha Kini

Top

 
    Non Rotarian PHF
Mr. Amol Mirajgaonkar

R/Ann Chhaya Som Dharansi

Mrs. Gauri Kavi-Mirajgaonkar

Mr. Ramnik Chheda

Mr. Sajan Kumar Choudhary

Dr. Chheda

Dr. Saurabh Kavi

Top

 
    Sustaining Members
Rtn Avinash Muzumdar

Mr. Diwakar Kulkarni

Rtn Madhav Markande

Rtn. Prafulla Ekbote

Rtn Rajendra Manudhane

Rtn. Som Dharamsi

Top

 
         

Webmaster: IPP Rtn. Parag Dharmadhikari, Designed, Hosted & Managed by Rtn. Ravindra Khanolkar