Family Callendar
Birth Day - Anniversary
(For rapid search click control f)

Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun

 

 

  July Birthdays
01-Jul Sheetal d/o Rtn Omprakash Chitlange
02-Jul Rtn Dr Ashok Bhole
05-Jul R/Ann Pratibha Savant
06-Jul Swapnil, s/o Rtn Gokul Amrutkar
09-Jul Rtn Vishal Dhoori
13-Jul Harish s/o Rtn G Ravishankar
15-Jul Rudra, s/o Rtn Narendra Jadhav
16-Jul Rtn Shirish Mehta
16-Jul Rtn Gokul Amrutkar
18-Jul Anand s/o Rtn Madhav Markande
22-Jul Rtn Madhav Kulkarni
24-Jul R/Ann Anjali Khanolkar
26-Jul Kusumita d/o Rtn Dr Ghanashyam & Rtn Radhika Shirali
26-Jul Rtn Amit Sadekar
28-Jul Rtn Snehal Shinde
30-Jul Rtn R. Sivaram

Anniversaries
05-Jul Rtn Vineetkumar and Mrunal Sharma

Top

 
    August Birthdays
02-Aug R/Ann Mamta Yadav
02-Aug Rtn Rohan Doshi
04-Aug Sneha, d/o Rtn Gokul Amrutkar
05-Aug Rtn Sushant Desai
07-Aug Rtn Narendra Pathak
10-Aug Arya s/o Rtn. Parag Dharmadikari
11-Aug Shravni d/o Rtn Manoj Kulkarni
12-Aug R/Ann Anjali Kulkarni
14-Aug Rtn Dr Ghanashyam Shirali
15-Aug Rtn. K V Saithiamoorty
18-Aug R/Ann. Minal Bawiskar
19-Aug John s/o Rtn. Paul Parappilly
20-Aug R/Ann. Arati Dharmadikari
22-Aug Rtn Milind Paradkar
22-Aug R/Ann Priya Mandlik
23-Aug Rtn. Parag Dharmadikari
23-Aug Anvee d/o Rtn Dr Amit Patankar
26-Aug R/Ann. Madhavee Shintre
26 Aug R/Ann Veda Patankar
27-Aug Rtn. Shankar Sathavane
27-Aug Rtn. Dilip Phansikar
27 Aug Rtn Shankar Sathawane
28-Aug R/Ann Lata Baheti

Anniversaries

Top

 
    September Birthdays
01-Sept R/Ann Vaishali Patil
01-Sept Mihir s/o Rtn Dr Vijay Ghangrekar
04-Sept Gaurav s/o Rtn Shankar Sathavane
06-Sept Nupur d/o Rtn Dr Gopal Lohiya
08-Sept Rtn Paul Parappilly
08-Sept Saee, d/o Rtn Yogesh Bhosale
09-Sept Snehal d/o Rtn Omprakash Chitlange
09-Sept Pranjali, d/o Rtn Snehal Shinde
11-Sept Shridhar s/o Rtn Omprakash Chitlange
12-Sept Chetak s/o Rtn Manohar Sheth
12-Sept R/Ann Bina Dhoot
14-Sept Rtn Narendra Jadhav
15-Sept Vinayak s/o  Rtn B Raghunath Kini
17-Sept Rtn G Ravishankar
18-Sept Rtn Dr Deepak Pophale
18-Sept R/Ann Santosh Chitlange
18-Sept R/Ann Shruti Nayak
22-Sept Rtn Dr Arun Patil
22-Sept R/Ann Nandini Pophale
23-Sept Mayur s/o  Rtn Rajendra Manudhane
23-Sept Rtn Yogita Karle
24-Sept Pranil s/o Rtn Papalal Baheti
26-Sept Rtn Manoj Patil
28-Sept Purva d/o Rtn Parag Dharmadhikari
30-Sept R/Ann Kanta Manudhane
30-Sept R/Ann Alka Shirish Mehta
30-Sept R/Ann Mrunal Sharma

Anniversaries
08-Sep Rtn Kaushal & Vedanti Kotian
22-Sep Rtn Paul & Carmel Parappilly

Top

 
    October Birthdays
01-Oct Rtn Dr Vijay Ghangrekar
01-Oct Anisha d/o Adwait Kawathekar
04-Oct Rtn Girish Pophale
04-Oct Tanmay, s/o Rtn Girish Pophale
05-Oct Kimaya d/o Rtn Sandeep Phulgaonkar
05-Oct Rtn Deepak Asnikar
06-Oct Rtn Sanjeev Tambe
08-Oct Rtn Dr Bhalchandra Kavi
10-Oct R/Ann Aparna Kavi
12-Oct Rtn Omprakash Chitlange
14-Oct R/Ann Aditi Kawathekar
15-Oct Rtn Avdhut Karandikar
16-Oct Prajata d/o Rtn Dr Arun Patil
17-Oct Sudhir s/o Rtn Anil Waghadkar
19-Oct Shantanu, s/o Rtn Suresh Nayak
21-Oct R/Dev Pushkar Modak
22-Oct Siddhesh, s/o Rtn Dr Ramakant Yadav
23-Oct Samay s/o Rtn Sanjeev Tambe
25-Oct Purva d/o Rtn Ravindra Khanolkar
27-Oct Shailesh s/o Rtn Shripad Deshpande
27-Oct Nikita, d/o Rtn Kaushal Kotian

Anniversaries
11-Oct Rtn Avdhut & Ashwini Karandikar
31-Oct Rtn Deepak & Dipali Asnikar

Top

 
    November Birthdays
02-Nov Rtn Dr Ramkrishna Shintre
02-Nov R/Ann Dr Anagha Ghangrekar
02-Nov R/Ann Asha Amrutkar
06-Nov Kanchan d/o Rtn Avinash Kulkarni
11-Nov Chinar s/o Rtn Manohar Sheth
12-Nov Sameer, s/o Rtn Narendra Pathak
15-Nov R/Ann Dipali Asnikar
19-Nov Ketan, s/o Rtn Narendra Pathak
19-Nov Shailesh, s/o Rtn Sripad Deshpande
20-Nov R/Ann Ashwini Karandikar
24-Nov Sourabh s/o Rtn Dr Deepak Pophale
27-Nov R/Ann Shobha Kini

Anniversaries
06-Nov Rtn Suresh & Shruti Nayak
07-Nov Rtn Sanjeev & Deeplaxmi Tambe
10-Nov Rtn Sandeep & Poonam Phulgaonkar
25-Nov Rtn Vishal & Vaishnavi Dhoori
28-Nov Rtn Dr Gopal & Sunanada Lohiya
28-Nov Rtn Dr Ramakant & Mamta Yadav
29-Nov Rtn Shankar & Jyoti Sathawane

Top

 
    December Birthdays
01-Dec Mrudulata d/o Rtn Dr Ghanashyam & Rtn Radhika Shirali
03-Dec Rtn Ravindra Khanolkar
03-Dec Rtn Rasika Modak
04-Dec Rtn Yogesh Bhosale
05-Dec R/Ann Deeplaxmi Tambe
08-Dec Rtn Adwait Kavathekar
09-Dec Ishaan s/o Rtn Makarand Bobade
11-Dec R/Ann Rajashri Dhanvi
12-Dec Khushagra, s/o Rtn Priyanka Patil
17-Dec Shalaka d/o Rtn Rtn Shirish Mehta
19-Dec Sanvi, d/o Rtn Sushant Desai
20-Dec Nikhil s/o Rtn Omprakash Dhoot
23-Dec Vikas s/o Rtn Omprakash Dhoot
25-Dec Rtn Madhav Markande
29-Dec R/Ann Vaishnavi Dhoori
29-Dec Hitesh s/o Rtn Shankar Sathawane

Anniversaries
02-Dec Rtn Adwait & Aditi Kawathekar
04-Dec Rtn Ravindra & Anjali Khanolkar
04-Dec Rtn Narendra & Kalpana Jadhav
08-Dec Rtn Narendra & Smita Pathak
13-Dec Rtn Anil & Rajani Waghadkar
14-Dec Rtn Amit & Rajashri Dhanvi
14-Dec Rtn Snehal & Dr Pramod Shinde
15-Dec Rtn Omprakash & Beena Dhoot
18-Dec Rtn Bhagvan & Priya Mandlik
24-Dec Rtn Parag & Arati Dharmadhikari
24-Dec Rtn Shirish & Alka Mehta
25-Dec Rtn Dr Vijay & Dr Anagha Ghangrekar
25-Dec Rtn Dr Ghanashyam & Rtn Radhika Shirali
25-Dec Rtn Dr Girish & Dr Archana Pophale

Top

 
    January Birthdays
01-Jan R/Ann Lata Manohar Sheth
01-Jan R/Ann Smita Deshpande
02-Jan R/Ann Poonam Phulgaonkar
03-Jan Dr Saurabh s/o Rtn Dr Bhalchandra Kavi
04-Jan Saurabh s/o Rtn Dr Gopal Lohiya
07-Jan Nihar s/o Rtn Dr Gopal Lohiya
08-Jan R/Ann Nilima Phansikar
11-Jan Heramb s/o Rtn Dr Ashok Bhole
17-Jan Rtn Manohar Sheth
17-Jan Rtn Priyanka Patil
18-Jan Harsh, s/o Rtn Suresh Nayak
19-Jan R/Ann Vedanti Kotian
24-Jan Gargi, d/o Rtn Makarand Bobade
26-Jan R/Dev Indrajeet Karle
30-Jan Uma d/o Rtn Avinash Kulkarni

Anniversaries
24-Jan Rtn B Raghunath & Shobha Kini

Top

 
    February Birthdays
01-Feb R/Ann Dr Archana Pophale
01-Feb Rtn Makarand Bobade
02-Feb R/Ann Rajani Waghadkar
04-Feb Aarohi, d/o Rtn Amit Dhanvi
05-Feb Rtn Vineetkumar Sharma
10-Feb Rtn Bhagwan Mandlik
11-Feb Gaurangi, d/o Rtn Amit Sadekar
11-Feb R/Ann Gauri R. Sivaram
11-Feb Revati, d/o Rtn Yogita Karle
17-Feb Pradyumna, s/o Rtn Amit Sadekar
19-Feb Archana, d/o Rtn Dr Vijay Ghangrekar
20-Feb Pranav s/o Rtn Bhagwan Mandlik
20-Feb Rtn Sushant & Varsha Desai
21-Feb Rtn Pankaj Bawiskar
23-Feb Varun, s/o Rtn Manohar Sheth
24-Feb R/Ann Sadhana Bhole
26-Feb Rtn Avinash Kulkarni
26-May Pawan s/o Rtn Madhav Kulkarni

Anniversaries
06-Feb Rtn K V Sathiamoorty & Valli Sathiamoorty
09-Feb Rtn Makarand & Dr Smita Bobade
09-Feb Rtn Omprakash & Santosh Chitlange
25-Feb Rtn Rasika & Pushkar Modak

Top

 
    March Birthdays
01-Mar R/Ann Nitee Bhosale
02-Mar Rtn Dr Gopal Lohiya
04-Mar Rtn Papalal Baheti
05-Mar Ankit, s/o Rtn Gokul Amrutkar
05-Mar Spruha, d/o Rtn Rasika Modak
05-Mar Tanvi, d/o Rtn Vineetkumar Sharma
06-Mar Meenal, d/o Rtn Anil Waghadkar
06-Mar R/Ann Smita Pathak
14-Mar Rtn Dr Pravin Savant
15-Mar R/Ann Mandakini Jagtap
18-Mar R/Ann Nagveni Markande
19-Mar R/Ann Carmel Parappilly
22-Mar R/Ann Varsha Desai
23-Mar R/Ann Jyoti Sathawane
25-Mar Harshita, d/o Rtn Dr Ramakant Yadav
26-Mar Preshit, s/o Rtn Pankaj Bawiskar
26-Mar Pari, d/o Rtn Pankaj Bawiskar
29-Mar Aniket, s/o Dr Ramkrishna Shintre

Anniversaries
22-Mar Rtn Pankaj & Minal Bawiskar
23-Mar Rtn Yogita & Indrajeet Karle
26-Mar Rtn Dr Ashok & Sadhana Bhole
26-Mar Rtn Dr Pravin & Dr Pratibha Savant

Top

 
    April Birthdays
04-Apr Devang, s/o Rtn Deepak Asnikar
05-Apr Rtn B. Raghunath Kini
08-Apr Rtn Amit Dhanvi
08-Apr Rtn Manoj Kulkarni
10-Apr Vrushali, d/o Rtn Dilip Phansikar
10-Apr Nidhi, d/o Rtn Omprakash Dhoot
10-Apr Saily, d/o Rtn Shashikant Jagtap
14-Apr Aarti, d/o Dr Ramkrishna Shintre
16-Apr R/Dev Jaydeep Patil
16-Apr Shilpa, d/o Rtn Sripad Deshpande
26-Apr Pushkar s/o Rtn Madhav Kulkarni
26-Apr Rtn Sripad Deshpande
26-Apr Rtn Suresh Nayak
27-Apr Vedant, s/o Rtn Vishal Dhoori
30-Apr R/Ann Dr Smita Bobade

Anniversaries
22-Apr Rtn Shashikant & Mandakini Jagtap
25-Apr Rtn Amit & Hemangi Sdekar
25-Apr Rtn Dr Bhalchandra & Aparna Kavi

Top

 
    May Birthdays
04-May Rtn Sandeep Phulgaonkar
04-May Ruchira, d/o Rtn Vineetkumar Sharma
05-May Kedar, s/o Rtn Dilip Phansikar
06-May Vaishnavi, d/o Rtn Kaushal Kotian
06-May Dominic, s/o Rtn Paul Parappilly
06-May Rtn Rajendra Manudhane
08-May Amey s/o Rtn Manoj Kulkarni
10-May Arti, d/o Rtn Shashikant Jagtap
12-May R/Ann Sunanda Lohiya
12-May Jyoti, d/o Rtn Madhav Markande
13-May Rtn Ulka Savla
14-May Rtn Kaushal Kotian
15-May Rtn Dr Ramakant Yadav
16-May Divya, d/o Rtn R. Sivaram
18-May R/Dev Dr Pramod Shinde
23-May R/Ann Kalpana Jadhav
25-May Rtn Omprakash Dhoot
26-May Delia, d/o Rtn Ravindra Khanolkar
26-May Prashant, s/o Rtn Dr Pravin Savant
27-May Rohit, s/o Rtn Rajendra Manudhane
28-May Rtn Anil Waghadkar
29-May R/Ann Hemangi Sadekar
30-May Gauri, d/o Rtn Dr Bhalchandra Kavi

Anniversaries
06-May Rtn Amit & Veda Patankar
09-May Rtn Dilip & Nilima Phansikar
09-May Rtn Madhav & Anjali Kulkarni
11-May Rtn Gokul & Asha Amrutkar
11-May Rtn Madhav & Nagveni Markande
18-May Rtn Manoj & Vaishali Patil
23-May Rtn Papalal & Lata Baheti
23-May Rtn Priyanka & Jaydeep Patil
23-May Rtn R. Sivaram & Gauri
27-May Rtn Manohar & Lata Sheth

Top

 
    June Birthdays
07-Jun Prasad, s/o Rtn Dr Pravin Savant
12-Jun Rtn Amit Patankar
16-Jun R/Ann Vrinda Paradkar
17-Jun R/Ann Kshama Kulkarni
17-Jun Shrikant, s/o Rtn K V Sathiamoortyy
21-Jun R/Ann Usha G. Ravishankar
23-Jun Pallavi, d/o Rtn Papalal Baheti
26-Jun Rtn Radhika Shirali
26-Jun R/Ann Valli Sathiamoorthy
27-Jun Hiraj, s/o Rtn Milind Paradkar
30-Jun Rtn Shashikant Jagtap
30-Jun Vaishnavi, d/o Rtn Yogita Karle

Anniversaries
01-Jun Rtn G. Ravishankar & Usha
02-Jun Rtn Milind & Vrinda Paradkar
02-Jun Rtn Sripad & Smita Deshpande
05-Jun Dr Ramkrishna & Madhavee Shintre
15-Jun Rtn Dr Deepak & Nandini Pophale
17-Jun Rtn Avinash & Kshama Kulkarni
17-Jun Rtn Rajendra & Kanta Manudhane
20-Jun Rtn Yogesh & Nitee Bhosale

Top

 

Webmaster: IPP Rtn. Parag Dharmadhikari, Designed, Hosted & Managed by Rtn. Ravindra Khanolkar